Mgr. Eliška Čmeláková, advokátka

Absolvovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem se vedle studia základních právních odvětví zabývala podrobněji rodinným právem a rodičovskou odpovědností.

Během studia jsem působila na pozici právní praktikantky a po ukončení studia jsem nastoupila na místo advokátní koncipientky v advokátní kanceláři Mgr. Miloslava Jančíka ve Zlíně, kde jsem vykonávala generální praxi, avšak mojí specializací bylo především právo rodinné, občanské, obchodní, pracovní a trestní.

Po absolvování advokátních zkoušek jsem byla zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 18386.